האוניברסיטה העברית בירושלים
בית הספר לתלמידים מחו"ל ע"ש רוטברג
היחידה להוראה עברית

The Hebrew University of Jerusalem
Rothberg International School
Division of Hebrew Language Instruction

Hebrew First Steps
צעדים ראשונים

Developed by: Meira Rom & Dalia Roth

Dedicated to the memory of Andrea Bronfman who, together with her husband, Charles, admired and supported this project.

Enter
כל הזכויות שמורות עודכן: 1.3.07