האוניברסיטה העברית בירושלים
בית הספר לתלמידים מחו"ל ע"ש רוטברג
היחידה להוראה עברית

The Hebrew University of Jerusalem
Rothberg International School
Division of Hebrew Language Instruction

סיפורץ
:תודות
למורים לעברית: מיכל אשכנזי, שיפרה ויטמן, תמר וייל, נורית סיוון
ייעוץ באנגלית: זיווה אזולאי
ניהול אדמיניסטרטיבי: דניאלה דולינקו, סילביה סגל

The upgrading of this courseware was made possible thanks to a gift from the Olimpia Foundation in memory of Esther Cahn Eston, educator.

פיתוח: מרים ניצן, דליה רוט, מאירה רום
תכנות והפקה: נמרוד הוברמן
גרפיקה: תמר רונן פורמן

Enter
כל הזכויות שמורות עודכן: 20.3.05